Τι υπηρεσίες και εξετάσεις προσφέρει το ιατρείο;Πιστοποιημένη ιατρός με ΕΟΠΥ μόνο για ηλεκ. συνταγογράφηση και παραπεμπτικά εξετάσεων.